Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Deze spelregels en voorwaarden van Mijndomein gaan over de fotowedstrijd Mijn Domein Kampioenen.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de bepalingen uit de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen. Als deelnemer en/of winnaar van deze fotowedstrijd houd je je aan deze voorwaarden.

Fotowedstrijd Mijn Domein Kampioenen

De fotowedstrijd Mijn Domein Kampioenen is een online fotowedstrijd. Mijndomein wil hiermee voetbalclubs die via Brandsfit gesponsord worden door Mijndomein in het zonnetje zetten.

De fotowedstrijd wordt georganiseerd door Mijndomein in samenwerking met Brandsfit. Brandsfit maakt sport voor alle jongeren toegankelijk door clubbudgetten te verruimen met gratis teneus.

Deelnemen aan de fotowedstrijd

Voetbalelftallen die gesponsord worden door Mijndomein, mogen meedoen aan deze actie tijdens de actieperiode van 1 september tot en met 31 december 2019.

Bij de spelregels staat hoe de actie werkt.

Voor deelnemers jonger dan 18 jaar geldt dat ouders toestemming dienen te geven voor deelname.

Een deelnemer moet expliciet toestemming geven als hij of zij herkenbaar in beeld komt op de foto.

Medewerkers van Mijndomein maken geen kans op prijzen.

Winnaars en prijzen

De actieperiode is van 1 september tot en met 31 december 2019. In deze periode kan iedereen stemmen op de ingestuurde foto’s.

Na het sluiten van de stemrondes worden alle stemmen geteld en worden de winnaars bekend gemaakt.

De foto met de meeste stemmen krijgt een voetbalclinic. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd. Dan heeft Mijndomein het recht om de volgende foto op de ranglijst de prijs te schenken.

Wij informeren je persoonlijk wanneer je een prijs hebt gewonnen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de fotowedstrijd Mijn Domein Kampioenen geef je Mijndomein toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals jouw naam, e-mailadres en eventueel jouw telefoonnummer en foto.

Heb je vragen over de verwerking van de persoonsgegevens? Wil je de verzamelde persoonsgegevens inzien, verwijderen of veranderen? Neem dan contact op met Mijndomein. Stuur een e-mail naar wijzijn@mijndomein.nl. Lees meer over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan in ons privacy statement.

Door deze voorwaarden te accepteren geef je toestemming dat Mijndomein je een vrijblijvend aanbod te doen.

Iedere prijswinnende deelnemer geeft Mijndomein toestemming om de ingestuurde foto(‘s) voor promotiedoeleinden te gebruiken, voor publicatie of andere commerciële uitingen.

Intellectuele eigendomsrechten

Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de deelnemer dat de foto die hij uploadt voor de fotowedstrijd Mijn Domein Kampioenen door hem of haar zelf genomen is, waardoor hij aangemerkt kan worden als auteur van de foto in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.

De deelnemer verstrekt Mijndomein hierbij een exclusieve, niet opzegbare licentie om de foto's ook voor commerciële doeleinden al dan niet in gewijzigde vorm, zonder naamsvermelding openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Indien de deelnemer een of meer prijzen wint, als bedoeld in artikel 3 van deze Spelregels en Voorwaarden, draagt de deelnemer zijn auteursrechten op de foto's over aan Mijndomein. Dit wordt gedaan door een daartoe bestemde akte en doet de deelnemer tevens voor zover mogelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten. De deelnemer verklaart alle medewerking te verlenen die nodig is voor het formaliseren van de overdracht van de auteursrechten.

Wanneer je wint, en wanneer je deze voorwaarden (akte) accepteert bevestig je dat eventuele derden die ingevolge artikel 19-21 van de Auteurswet aanspraak kunnen maken op hun portretrecht, toestemming hebben gegeven voor het insturen van de foto en gebruiken van de foto, zoals bepaald in deze voorwaarden.

De deelnemer vrijwaart Mijndomein voor eventuele (auteursrechtelijke) claims van derden, waaronder, maar niet beperkt eventuele portretrechtelijke claims van personen die zichtbaar zijn op de ingestuurde foto.

Overige voorwaarden

Het is niet toegestaan meerdere e-mailadressen aan te maken of onder een andere naam dan je eigen naam deel te nemen. Deelnemers die dit wel doen worden uitgesloten van deelname voor elk account dat men heeft aangemaakt.

Inzenden kan uitsluitend digitaal via de website www.wijzijnmijndomein.nl van 1 september tot en met 31 december 2019. De prijzen worden uitgereikt begin 2020. Mijndomein behoudt het recht om de actie eerder te stoppen.

Houd je ook aan algemene fatsoensnormen en respecteer de privacy van andere mensen. Mijndomein kan navraag doen bij de deelnemers over specifieke omstandigheden waaronder de foto('s) zijn gemaakt. Mijndomein kan besluiten foto's uit te sluiten van deelname.

Klachtenprocedure

De organisator van de fotowedstrijd Mijn Domein Kampioenen is:

Mijndomein Operations BV (Albert Einsteinweg 4, 8218 NH Lelystad).

Heb je een klacht of vraag over deze fotowedstrijd, stuur dan een e-mail naar: wijzijn@mijndomein.nl.